MONTAŻ

Przykładowy montaż grotów

Montaż grotów zewnętrznych

Na przygotowany profil nakładamy grot a następnie poprzez drewniany klocek dobijamy go do oporu

Montaż grotów wewnętrznych

Groty są przystosowane do profila stalowego 20x20x2 mm. Na profilu po ucięciu powstaje grad, który należy usunąć (ale tylko zewnętrzny). Wewnętrzny należy lekko pochylić do wnętrza profila (rys. nr 2) wbijając go przebijakiem stożkowym (rys. nr 1). Utrudni to wyjęcie obsadzonego grota. Grot w części montażowej ma wym. 17×17 mm i nic należy tego wymiaru pomniejszać.

Do montażu grota nr 1 jako narzędzia użyjemy profila 20x20x2 mm o długości około 100 mm. Profil musi być z jednej strony wcześniej ogradowany. aby nie kaleczył wypraski.

Do montażu grotów o numerach 2, 3, 4, 6 użyjemy profila 30x40x2 mm (rys. nr 3) o długości około 150 mm. W profilu tym w bokach o wymiarze 30 mm należy wykonać wycięcia za pomocą gumówki na taką szerokość i wysokość, aby wystające części grota miały dostateczny luz. Natomiast do dłuższych boków (40) należy dospawać z obu stron pręt 10 mm, po to aby przy wbijaniu nic kaleczyć powierzchni grota.

Jedynie do montażu grota nr 5 będzie potrzebny płaskownik 10x40x150 mm (rys. nr 4). W płaskowniku należy wykonać wycięcie o szerokości 16 mm i długości około 40 mm na jednym końcu wzdłuż jego osi. Boki wycięcia należy zaokrąglić. Następnie należy w profilu 30.c30x2 mm (rys. nr 5) o długości około 150 mm wykonać w jednym końcu wybrania w czterech bokach na długości około 60 mm i szerokości około 10 mm tak, aby przy wbijaniu nie kaleczyć grota. Tak wykonany profil wygląda jak stołeczek. Po wykonaniu płaskownika oraz stołeczka montaż grota nr 5 wykonujemy w następującej kolejności:

  • w 1/3 wysokości grota od podstawy wsuwamy piaskownik
  •  następnie od góry wsuwamy stołeczek, tak że grot znajduje się wewnątrz profila a nóżki stołeczka spoczywają na piaskowniku
  • tak przygotowany grot wbijamy poprzez stołeczek
  • grot wbijamy do oporu, a ewentualny nadmiar tworzywa usuwamy nożykiem.

Uwaga: przed montażem dobrze jest koniec grota posmarować olejem.

Poniżej instrukcje montażu do pobrania: